Menneske- og livssyn

Jeg har udgangspunkt i et helhedsorienteret menneske- og livssyn, med blik for de unikke nuancer og sammenhænge i den enkeltes liv såvel som det fællesmenneskelige.

Min erfaring er grundlæggende, at de svære – til tider virkelig smertefulde, opslidende, forvirrende og måske decideret overvældende – tanker, følelser og tilstande, man kan opleve at befinde sig i, som oftest bliver forståelige, når først man begynder at bevæge sig nærmere ind i omstændighederne omkring dem.

Uden dog herved at negligere alvoren af det svære og vanskelige. Uden at negligere at der kan være behov for støtte, behov for heling, og måske for at lave ændringer. Såvel som for at zoome ind og beskæftige sig fokuseret med specifikke aspekter og temaer.

Teori og metode

Min teoretiske og metodemæssige base har jeg i det eksistentiel-fænomenologiske felt, hvorudfra jeg samtidig arbejder integrativt og personcentreret. Hvis og når det giver mening, trækker jeg herved på andre retninger også – og nogle af de centrale inspirationskilder i mit arbejde, udover eksistentiel psykologi og terapi, er kognitive terapiformer og traumepsykologi.

I samtalerne vil vi tage afsæt i det, der fylder hos dig. Vi vil sammen undersøge bl.a. de aktuelle vanskeligheder og din livssituation nærmere. Samt i det hele taget koncentrere os om det, der måtte vise sig hjælpsomt.

Der vil typisk begynde at træde nuancer, vinkler og erfaringer frem, som øger og fyldiggør forståelsen. Og som også kan udfordre eventuelt nedbrydende (eller på anden vis problematiske) antagelser og overbevisninger om en selv eller andet og give fornyet perspektiv.

Dette kan for mange være lindrende i sig selv eller endda helende. Samtidig med at det kan bidrage til ideer omkring tiltag og handlemuligheder, der vil kunne bringe en yderligere videre i meningsfuld og ønsket retning.

Værdier

Det er vigtigt for mig at forstå dig, og det du kæmper med, i konteksten af dit liv, som det ser ud nu og har set ud. At betragte tingene helhedsorienteret, med hvad end der måtte vise sig af relevante detaljer og sammenhænge.

Vigtigt for mig er også ligeværdighed mellem os. Herved former samtalerne sig som et samarbejde, hvor vi på baggrund af både din og min viden, samt begges ideer og indput, i fællesskab hjælper processen fremad og på den måde skræddersyer forløbet.