Angst

Oplevelsen af angst

Måske er det kun enkelte specifikke ting, der kan vække din angst. Eller måske oplever du en nærmest konstant uro og ængstelse omkring mange ting lige fra små tilsyneladende bagateller til store og centrale ting i dit liv. Måske kender du mest til angsten som en mildere nagende uro, eller måske har du oplevet, at den kan udvikle sig til decideret panik.

Angstbegrebet

Angstbegrebet anvendes indenfor psykologien, men også af andre fagområder som fx filosofien og psykiatrien. Og både i forhold til dens mildere og stærkere grader ser mange angst som noget almenmenneskeligt. Mens der dog også er mange, som peger på vigtigheden af at få hjælp. Særligt ved de alvorligere grader af angsttilstandene, som oftest er yderst lidelsesfulde og kan indskrænke ens bevægelighed i livet markant.

Der findes derfor også beskrivelser af en række angstfænomener indenfor de diagnostiske klassifikationssystemer, og det er nok disses overskrifter, de fleste genkender i forbindelse med angst. Der skelnes mellem generaliseret angst, panikangst, social angst, sygdomsangst m.fl.

Utryghed og uro

Mere bredt kan man også sige, at angstbegrebet dækker over en række tilstande, der alle på en eller anden måde, om end i varierende grad og form, er forbundet med oplevelser af utryghed og uro.

Mere tryghed og frihed

Der kan være mange grunde til, at et menneskes system reagerer alarmeret med angst, og der kan derfor også være mange veje til en øget oplevelse af tryghed og sikkerhed.

I terapien vil vi som regel blandt andet arbejde hen imod en klarlægning af, hvordan angsten viser sig i lige netop dit liv. Samt en tydeliggørelse af henholdsvis sammenhængene omkring angsten, dvs. hvad der er med til at skabe og holde liv i den, og af hvad der skal til, for at du (igen) kan føle dig mere tryg og fri.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.