Oplevelsen af angst

Måske er det kun enkelte specifikke ting, der kan vække din angst. Eller måske oplever du en nærmest konstant uro og ængstelse omkring mange ting lige fra små tilsyneladende bagateller til store og centrale ting i dit liv. Måske kender du mest til angsten som en mildere nagende uro, eller måske har du oplevet, at den kan udvikle sig til decideret panik.

Utryghed og uro

Bredt set kan man sige, at angstbegrebet dækker over en række tilstande, der alle på en eller anden måde, om end i varierende grad og form, er forbundet med oplevelser af utryghed og uro.

Tilstande, der på ingen måde nødvendigvis er problematiske. Tværtimod. Men der kan være grund til at søge hjælp, hvis angsten er meget pinefuld, og ens bevægelighed i livet begynder at indskrænkes mærkbart.

Mere tryghed og frihed

Der kan være mange årsager til, at ens system reagerer alarmeret med angst, og der kan derfor også være mange veje til oplevelsen af øget tryghed og sikkerhed.

I terapien vil vi som regel bl.a. arbejde hen imod en klarlægning af, hvordan angsten viser sig i lige netop dit liv. Samt en tydeliggørelse af henholdsvis sammenhængene omkring angsten, dvs. hvad der er med til at aktivere og holde liv i den, og af hvad der skal til, for at du (igen) kan føle dig mere tryg og fri.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.