Hvordan opleves depression?

Depression refererer til smertefulde, tunge tilstande karakteriseret ved længerevarende nedsat stemningsleje (nedtrykthed, tristhed) samt en kombination af fx noget af det følgende:

Lavt selvværd, skam, skyldfølelser, håbløshed, manglende energi, øget tendens til tårer, ingen glæde, følelsesløshed, tomhed, ligegyldighed.

Herudover kan der samtidig også være humørsvingninger, angst eller irritation, og der kan opstå forstyrrelser i søvnmønstre, seksualitet eller appetit.

Alvoren ved det depressive

Depressive tilstande er som nævnt meget smertelige at være i og kan med rette beskrives som psykisk lidelsesfulde. De er alvorlige og bør afgjort tages seriøst.

Både mildere og sværere grader kan have markante konsekvenser for livskvaliteten, og selvmordstanker er ikke ualmindelige.

At finde din vej til bedring

Hvad, der vil skabe bedring, kan variere mennesker imellem. Det, som hjælper den ene, er ikke nødvendigvis vejen frem for en anden.

I terapien vil vi derfor sammen begynde at prøve at forstå din situation. Så det bliver klarere, hvad der for dig skal til, for at den depressive tilstand afhjælpes, og der genfindes lyst og livsmod.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.