Kernen i krisetilstande

At miste fodfæstet, at føle at verden styrter sammen om ørerne på en, at blive væltet omkuld, slået ud af kurs.

Disse beskrivelser er nok temmelig rammende, i forhold til hvad mange mennesker forbinder med kernen i kriser.

Hvornår kommer vi i krise?

Grundlæggende set kan det ske ved alverdens former for tab i ens liv og belastende (måske traumatiske) omstændigheder af mange slags. Enten i form af pludselige hændelser eller længerevarende vilkår.

Når vi rystes og rammes dybt på en eller anden måde, og ved markante ændringer i livet. Som ovenfor nævnt ofte af uønsket og belastende karakter, men tilsyneladende glædelige ændringer kan ligeledes medføre krise, fx at få en kæreste eller at blive forælder.

Muligheder, voldsomhed og det at finde fodfæste igen

Kriser kan rumme muligheder for læring og nye udviklinger. Der kan midt i alt det svære opstå meningsfulde perspektiver, ideer og strømninger i ens liv, og med dette for øje kan der være håb og livskraft at hente.

Det må blot ikke overses, at krisetilstande stadig er voldsomme at være i, og at der oftest er meget smerte, afmagt og fortvivlelse involveret.

Hvorfor støtte fra andre som regel bliver vigtigt, og terapi kan være noget af det, der kan være med til at hjælpe, indtil du igen har bedre fodfæste.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.