Hvad handler selvværd om?

Det handler om en grundlæggende oplevelse af at have værdi. Som den person man er. Med den krop man har. Og med det liv man har levet og lever.

Sagt på en lidt anden måde så handler selværdet også om forholdet til en selv. Om selvopfattelsen, selvfølelserne og ens måde at behandle sig selv.

Hvordan viser lavt selvværd sig?

Der er typisk en høj grad af selvkritiskhed med fokus på fejl og mangler. En tendens til at sammenligne sig selv negativt med andre. Og mange føler sig forkerte på en eller anden måde, ikke gode nok, skamfulde, mindre værd.

Tendens til at please, perfektionisme, minimal (eller måske ingen) grænsesætning, undgåelse af visse sociale situationer, samt manglende respekt og omsorg for egne behov kan også være måder, det lave selvværd viser sig.

For nogle er selvværdsproblemerne så slemme, at det har form af decideret selvhad – præget af væmmelse, afsky og selvlede. En yderst pinefuld, giftig og nedbrydende tilstand at leve i.

Et varmere, mere kærligt forhold til dig selv

I terapien vil det, i forbindelse med lavt selvværd, som regel give mening, at der bl.a. er elementer af sammen at undersøge: Hvordan det lave selvværd viser sig hos dig, hvad det har rod i, og hvad der er med til fortsat at holde det nede.

Det er imidlertid også min erfaring, at det vil kunne give mening og være særligt givende, ikke mindst når det handler om problemer med selvværdet, at få mulighed for “bare” at være i snakken. Uden nødvendigvis at have et løsningsorienteret fokus (selvom det naturligvis også kan have sin berettigelse). Men mere det at få ro og tid til nænsomt at snakke om nogle af de emner, der gør ondt og er sårbare.

Alt sammen vil kunne hjælpe med at bringe dig i retning af et varmere og mere kærligt forhold til dig selv. Hvor du stille og roligt begynder at kunne mærke og tro på din egen værdi.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.