Det sensitive karaktertræk

Begrebet high sensitivity (på dansk oversat til særlig sensitivitet) er udviklet af den amerikanske psykolog Elaine N. Aron.

I henhold til hendes forskning ses der hos 15-20% af befolkningen en høj grad af sensitivitet, der skyldes en dybere og mere fintfølende bearbejdning af stimuli i nervesystemet.

En sensitivitet, der, ifølge hende, snarere må forstås som et karaktertræk end som tegn på, at der er noget galt med en.

På både godt og ondt

Ligesom med andre karaktertræk er der selvfølgelig forskelligt ved sensitiviteten, der vil kunne udfordre, og nogle oplever den som en hæmsko, og som noget de langt hellere var foruden.

Mange sensitive kæmper med bl.a. overstimulering og stress, at kunne blive meget påvirket (også af det mere subtile) i relationer og sociale sammenhænge, eller af ting der foregår i samfundet og i verden, ligesom rigtig mange føler sig anderledes og forkerte.

Indenfor sensitivitetsforskningen fremhæves det imidlertid, at sensitivitet også kan være en styrke og en kvalitet at have med sig i livet.

Der kan være dybe, positive oplevelser i mødet med andre mennesker, dyr, natur, kunst, musik m.m. Ligesom Elaine peger på en række potentielle positive aspekter relateret til trækket, heriblandt stor indlevelsesevne, eftertænksomhed, kreativitet, fantasi, intuition og et rigt indre liv. Og også i mange svære situationer kan sensitiviteten have værdi.

Forskelligheder trods fællestrækket

Det bør ligeledes nævnes, at mennesker med et sensitivt træk naturligvis har masser af forskelle og ikke er fuldstændig ens.

Det fælles er, at nervesystemet bearbejder stimuli på en dybere og mere fintfølende måde, men der vil kunne være oplevelsesmæssige variationer. Ligesom den enkelte selvfølgelig (nøjagtig ligesom alle andre) har sin helt egen unikke personlighed skabt i mødet mellem adskillige faktorer.

Sensitivitet og terapien

Jeg finder det ofte meningsfuldt at snakke om sensitivitet (i tråd med ovennævnte forståelse), når jeg har samtaler med klienter, der genkender trækket hos dem selv.

Ikke nødvendigvis som det eneste, der fokuseres på i terapien, men som et opmærksomhedspunkt, der kan inddrages i den udstrækning, det virker relevant i forhold til den enkeltes forløb og ønsker.

Og det er bestemt min erfaring, at sensitiviteten kan blive noget, der værdsættes, og som man ikke længere hellere var foruden.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.

Du kan også få yderligere information om sensitivitet via eksempelvis HSP foreningens hjemmeside, hvor der samtidig er forskellige ressourcer tilgængelige i form af læsestof, videoer m.m.