En tabsoplevelse

Sorg er forbundet med tab og kan være utrolig tung, dyb, smertefuld og vanskelig at være i. I nogle tilfælde nærmest ubærlig og ikke til at holde ud.

Tabet af nærtstående

Det kan føles som om, at hele ens verden bryder sammen, eller som om resten af ens liv ikke længere har værdi, når man mister et menneske, som betyder noget for en.

Og det både ved dødsfald, sluttede kæresteforhold, skilsmisser, venskabs- og familiebrud, eller andet. Særligt hvis man var tæt knyttede.

Andre tab

Andre former for tab kan imidlertid også være sorgfyldte og smertelige.

Eksempelvis at miste en værdifuld kvalitet i et nært forhold, såsom tilliden eller den dybere, fortrolige kontakt. Eller at miste den krop eller personlighed, man kender og er vant til – og måske som konsekvens heraf også noget af det liv man kender og er vant til – i forbindelse med fx sygdom (og evt. medicinske bivirkninger / efterfølger fra operationer), ved ulykker, eller andet.

Din sorgproces

Sorg lader sig ikke bare lige fikse eller fjerne, hvilket derfor heller ikke er terapiens sigte.

Intentionen er her snarere at bringe støtte og lindring gennem samtalerne samt hjælpe med eventuelle tilstødende følelser, der ofte kan komplicere sorgen en hel del.

Nogle sidder fx med en masse vrede eller skyld i forhold til den mistede. Eller svækkes i troen på sig selv og egen værdi i kølvandet af brudte relationer eller andre former for tab.

Der er ikke en rigtig eller forkert måde at sørge. Vi rammes forskelligt af tabene i vores liv, og vi sørger forskelligt.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.