Hvornår opstår der stress, og hvordan viser det sig?

Overordnet set så opstår stress i mødet med noget, der udfordrer, belaster, truer eller overstimulerer os.

Stress kan vise sig på forskellige måder, fx ved irritation, nedtrykthed, ængstelse, bekymringstendens, træthed, øget søvnbehov eller søvnbesvær, indre uro, rastløshed, ændret sexlyst, ændret appetit, trang til at være alene, ondt i kroppen, hovedpine eller dårlig mave.

Mildere og alvorligere stresstilstande

De fleste oplever nok nogle af denne slags stressreaktioner i mildere grad fra tid til anden, fordi livet naturligvis byder på lidt af hvert for os alle.

Tager reaktionerne til i styrke og får en mere vedvarende karakter, er det imidlertid vigtigt at stoppe op og tage bestik af situationen.

Når ens organisme belastes over længere tid, sker der nemlig en overbelastning, og det kan udvikle sig til alvorligere tilstande psykisk såvel som fysisk. Hvorfor det her bliver absolut nødvendigt at gøre noget for at aflaste.

Aflastning og restituering

Et af de punkter, vi højst sandsynligt hurtigt vil komme ind omkring i terapien, særligt hvis du er alvorligt overbelastet, er derved også mulighederne for aflastning.

Terapien bliver ofte i sig selv aflastende, og hvad der ellers er af muligheder, afhænger selvfølgelig af både kilden (eller kilderne) til stressen, hvad der giver mening for dig, samt din situation og dit liv i øvrigt.

Det vigtige er, at vi får igangsat en proces, hvor du kan begynde at restituere og komme til kræfter igen.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.