Enkeltstående og komplekse traumer

Traumetilstande kan knytte sig til en enkeltstående hændelse, der har rystet og ramt hårdt. Såsom dødsfald, overgreb, utroskab eller at blive forladt.

Men de kan også have mere komplekse baggrunde relateret til vedvarende belastende og utrygge omstændigheder over længere tid. Eksempelvis alvorlig sygdom, mobning, en opvækst, eller senere nære relationer, præget af svigt.

Hele ens måde at være til påvirkes

Når traumer bliver en del af ens liv, så påvirkes hele ens måde at være til.

Man kan tænke det som at leve med psykiske kvæstelser, der har indvirkning: Kropsligt, i forholdet til en selv, i forholdet til andre, samt eksistentielt.

Traumereaktionerne

De kan forstås som afspejlinger af ramtheden, belastetheden, utrygheden. Samt af ens aktiverede alarmberedskab, der er vakt som led i selvbeskyttelse og forsøg på bogstaveligt talt, også i psykologisk forstand, at overleve.

Reaktionerne kan være mange: Fortvivlelse, håbløshed, depression, angst, vagtsomhed, mistillid, uro, følelsesløshed, mareridt, koncentrationsbesvær, kropslige gener, skyldfølelser, skamfuldhed, m.m. 

Tryghed som nøglebegreb

Tryghed er vigtig i forhold til heling og bedring. Dit system vil nemlig ikke kunne begynde at falde til ro, før der er en oplevelse af at være tryg.

Hvilket jo sådan set også giver god mening, da der er noget logisk i at være i beskyttelsesmode, altså at have sit alarmberedskab aktiveret, så længe der er fare på færde.

I forbindelse med traumer bliver arbejdet med tryghed derfor vigtigt. Men herudover kan terapien naturligvis tage forskellige drejninger alt efter behov, ønsker, nu-og-her situationen og traumets/traumernes karakter.


Gå til oversigten her for at læse om mere, du kan få hjælp til.