Helhedsorienteret menneske- og livssyn

Udgangspunktet for mig er et helhedsorienteret menneske- og livssyn, med blik for de unikke nuancer og sammenhænge i den enkeltes liv såvel som det fællesmenneskelige. Det er vigtigt for mig at forstå dig, og det du kæmper med, i konteksten af dit liv som det ser ud nu og har set ud. Med hvad end der er af relevante detaljer og sammenhænge.

Mine erfaringer er, at de svære – til tider virkelig smertefulde, opslidende, forvirrende og måske decideret overvældende – tanker, følelser og tilstande, man kan opleve at befinde sig i, som oftest bliver forståelige, når først man begynder at bevæge sig nærmere ind i omstændighederne omkring dem.

Det betyder dog ikke, at alvoren i det svære og vanskelige skal overses. For selvom noget er forståeligt, kan der stadig være behov for hjælp, behov for heling, og måske for at lave ændringer.

Eksistentiel terapi som fundament

Teoretisk og metodisk har jeg min base i det eksistentiel-fænomenologiske felt, hvorudfra jeg samtidig arbejder integrativt og personcentreret. Det betyder, at når det giver mening i et samtaleforløb, så trækker jeg gerne på andre retninger også (især kognitive terapiformer og traumepsykologi). Eksistentiel terapi udgør dog fundamentet i min måde at arbejde med terapi.

Samtalerne foregår ligeværdigt, hvor både din og min viden, samt begges idéer og indput, har værdi. Der er ikke noget, som er mærkeligt, forkert, for stort eller for småt at snakke med mig om. Og hvad der er hjælpsomt for en er ikke nødvendigvis hjælpsomt for en anden, så derfor forholder jeg mig altid meget åbent og indlevende og finder ud af i det enkelte forløb, hvad der er brug for og meningsfuldt.

Nogle problemer viser sig måske at have en løsning, men ikke alle udfordringer er noget, som lader sig fixe eller løse. At få en fyldigere forståelse af dig selv, situationen og dit liv. At få bearbejdet det, som fylder og tynger. At finde ud af hvordan du bedst møder det svære i livet. Eksempelvis det kan samtalerne også give, hvilket for mange opleves lindrende eller helende, og også udviklende. Livsmodet kan herved føles styrket, på trods af det svære, man er i.


Der kan læses mere om terapien her.