Du vil her finde information om min behandling af dine personoplysninger mv. i forbindelse med samtaler i min psykologpraksis.

Typer af personoplysninger og hvad de bruges til

Jeg noterer oplysninger af både almindelig og personfølsom karakter i din journal, som jeg i henhold til Psykologloven har pligt til at føre.

Jeg noterer også oplysninger om dig til brug for afregning og anden kontakt mellem os vedrørende dit forløb hos mig.

Jeg behandler herved følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, kontaktoplysninger, din journal, evt. CPR-nummer.

Oplysningerne anvendes til at kunne yde dig psykologhjælp (rådgivning, terapi).

Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt, og videregivelse af dine personoplysninger forudsætter derfor dit samtykke.

I særtilfælde kan særlig lovgivning imidlertid kræve videregivelse af personoplysninger uden samtykke, f.eks. hvis du selv eller andre er i åbenlys alvorlig fare, da har jeg pligt til at bryde min tavshed for at kunne forebygge skade. Eller f.eks. hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udviklingsvilkår, da har jeg underretningspligt.

Jeg indsender kopier af regninger til min revisor i forbindelse med at få lavet årsregnskab.

Opbevaring

Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år fra det seneste notat i den. Herefter destrueres journalen.

De andre personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt i henhold til relevant lovgivning og til at kunne komme i kontakt med dig vedrørende dit forløb hos mig.

Dine rettigheder

Du har i henhold til EU’s Persondataforordning en række rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger.

Det drejer sig om retten til: Indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen af oplysninger, dataportabilitet, indsigelse, samt til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse.

I forbindelse med din journal må jeg i henhold til Psykologloven ikke rette eller slette oplysninger, der kan her i stedet laves en tilføjelse.

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvornår de gør sig gældende, i Datatilsynets vejledning om dette, som du finder på deres hjemmeside (se link længere nede). Og ønsker du at anmode om at gøre brug af nogle af dine rettigheder, så kan du kontakte mig via kontaktoplysningerne nedenfor i punktet ”Dataansvarlig”.

Samtykke

Ved opstart af samtaler bedes der om samtykke til behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis samtykket tilbagetrækkes, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klage

Hvis du er utilfreds med min behandling af dine personoplysninger, er jeg selvfølgelig meget interesseret i at vide besked om det, så jeg om muligt kan ændre det, du er utilfreds med. I så fald kan jeg kontaktes via kontaktoplysningerne under punktet ”Dataansvarlig” nedenfor.

Herudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet. Deres kontaktoplysninger finder du på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

Psykolog Camilla Staunsbrink
CVR nr. 31706173
Email: kontakt@staunsbrink.dk

Lovgivning

Om retsgrundlaget for behandling af ovennævnte personoplysninger:
I henhold til regler herom, bl.a. EU’s Persondataforordning eller anden relevant lovgivning.

Om journalføring, bogføring, underretningspligt, pligt til at videregive oplysninger ved fare m.m.:
I henhold til relevant lovgivning, herunder Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Bogføringsloven, Serviceloven, Sundhedsloven eller anden relevant lovgivning.